Home / Videos

Videos

Vietnam: Connecting East Africa

Trong chương trình đặc biệt một lần này, Discovery tham gia lực lượng với kỹ sư và nhà phát minh nổi tiếng, Tiến sĩ Jordan Nguyễn, khi ông tiết lộ Đông Phi đang trải qua một cuộc cách mạng kỹ thuật số như thế nào, và Tanzania sẽ thấy sự ...

Read More »